Ce beneficii ai daca angajezi persoane de peste 50 ani, in anumite conditii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Angajatorii care în perioada : 1 iunie 2020 -31 decembrie 2020 încadrează în muncă:

  • pe perioadă nedeterminată
  • cu normă întreagă
  • persoane de peste 50 de ani ale căror CIM-uri au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență/alertă si sunt inregistrate ca șomeri în evidența AJOFM

beneficiaza de urmatoarele:

  • primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Obligatii: Angajatorii au obligația să mențină raporturile de muncă pentru o perioadă de încă 12 luni de la împlinirea celor 12 luni pentru care se asigură sprijin.

Nu pot beneficia de aceste masuri urmatorii angajatori:

a) instituții și autorități publice;
b) angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ATENTIE!!!

Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior acestui termen sunt obligați să restituie sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării CIM, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul:

  • art. 55 lit. b) -ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; art. 56 alin. (1) lit. d) -ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  • art. 56 alin (1) lit. e) – ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;
  • art. 65 -pentru motive care nu ţin de persoana salariatului – determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Baza legala: OUG 92/2020

Poti citi aici : SINTEZA masurilor pentru angajatori incepand cu 1 iunie 2020 -OUG 92/2020.

Articole similare

Comentariul tau aici