Ce este contractul si cate tipuri de contracte exista?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contractul este acordul de voința dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.

Contractul sinalagmatic – obligatiile sunt reciproce si interdependente (spre exemplu: contractul de vanzare-cumparare). În caz contrar, contractul este unilateral chiar dacă executarea lui presupune obligații în sarcina ambelor părți (spre exemplu: contractul de imprumut)

Contractul cu titlu oneros – fiecare parte urmareste sa isi procure un avantaj in schimbul obligatiilor asumate (castig de fiecare parte)

Contractul cu titlu gratuit – una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb un avantaj (spre exemplu: contractul de donatie)

Contract comutativ – in momentul incheierii, existenta drepturilor si obligatiilor partilor este certa, iar intinderea acestora se poate determina

Contract aleatoriu – prin natura acestui contract sau prin vointa partilor, ofera cel putin uneia dintre parti sansa unui castig si o expune in acelasi timp la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor si incert.

Contractul consensual – se formeaza prin acordul de vointa al partilor

Contract solemn – validitatea sa este supusa indeplinirii unor formalitati prevazute de lege

Contract real – atunci cand, pentru validitatea sa, este necesara remiterea bunului

Contract de adeziune – clauzele esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre parti, pentru aceasta sau ca urmare a instructiunilor sale, cealalta parte neavand decat sa le accepte

Contract – cadru – este acordul prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale ale căror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

Contractul de adeziune – atunci când clauzele sale esențiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale, cealaltă parte neavând decât să le accepte ca atare.

Un contract se încheie prin simplul acord de voințe al părților dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru încheierea sa valabilă.

Ce conditii sunt esentiale pentru validitatea unui contract?

– capacitatea de a contracta;

– consimțământul părților;

– un obiect determinat și licit;

– o cauză licită și morală.

Contractul se încheie prin negocierea lui de către părți sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte de a contracta.

Este suficient ca părțile să se pună de acord asupra elementelor esențiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori încredințează determinarea acestora unei alte persoane.

Baza leagala: Lege 287/2009 – Codul Civil

Articole similare

Comentariul tau aici