Cine poate face completarea si transmiterea datelor in REVISAL?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art.2 alin. (6) din Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților, completarea și transmiterea datelor în registru se realizează astfel

  • de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
  • de către persoanele care au aceste atribuții stabilite prin fișa postului în cazul angajatorilor instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
  • de către prestatorii care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare, inclusiv ale prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Salarizare Pas cu Pas -2019

Articole similare

Comentariul tau aici