Comunicarea unor acte administrative si de executare pentru debitorii cu obligatii fiscale restante -tabel comparativ DGRFP Brasov

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pe site-ul DGRFP Brasov a fost publicat un material util privind modificarile aduse Ordinului ANAF nr. 727/2019 pentru aprobarea procedurii privind emiterea
şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită prin Ordinul ANAF nr. 2098/2019.

Ordinul ANAF nr. 2098/2019 a fost publicat în Monitorul Oficial 673 din 13 august 2019 .

Tabelul poate fi gasit aici.

Principala completare adusa de O 2098/2019 este ca, in vederea emiterii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi a adresei de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului evaluează obligaţiile fiscale/bugetare restante ale debitorilor pentru care au fost comunicate somaţii, şi nu a fost notificată de către debitori intenţia de mediere, potrivit art. 230^1 din Codul de procedură fiscală, şi emite aceste acte de executare în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 – 6.4.

6.1Pentru debitorul care are calitatea de mare contribuabil se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de inştiinţare privind înfiinţarea popririi dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 3.000 lei.

6.2.Pentru debitorul care are calitatea de contribuabil mijlociu se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:

a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;
c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale înscrise în aceasta sunt peste 1.500 lei.

6.3. Pentru celelalte categorii de debitori se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:
a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;
b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;
c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 500 lei.

6.4. Pentru debitorul persoană fizică se emite adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi, dacă:
a) până la expirarea termenului prevăzut la art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;
b) până la expirarea termenului de 90 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;
c) până la expirarea termenului de 180 de zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile bugetare/fiscale rămase nestinse din aceasta sunt peste 100 lei.

7. În cazul în care debitorul a notificat organul fiscal central cu privire la intenţia de mediere, prevederile pct. 6 se aplică în mod corespunzător, termenele prevăzute la pct. 6.1 – 6.4 începând să curgă astfel:

a) din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

b) de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

Articole similare

Comentariul tau aici