Concedierea individuala – in baza art. 65 din Codul muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.

Articolul 65 din Codul muncii arata : Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă.

Codul muncii sau vreun act alt normativ nu prevede insa detalii sau exemple de cauze reale si serioase.

Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Spre deosebire de concedierea individuala, concedierea colectiva este reglementata la art. 67 din Codul muncii care precizeaza ca prin concediere colectivă se înțelege concedierea, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu țin de persoana salariatului, a unui număr de:
a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați mai mult de 20 de salariați și mai puțin de 100 de salariați;
b) cel puțin 10% din salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 100 de salariați, dar mai puțin de 300 de salariați;
c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați cel puțin 300 de salariați.

Important! Persoanele concediate in baza art. 65, beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Articole similare

Comentariul tau aici