Confidentialitatea datelor in salarizare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Confidentialitatea datelor din salarizare trebuie urmarita din mai multe perspective, astfel:

1.Confidentialitatea datelor din concediul medical:

Plătitorul concediului se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului.

Baza legala : Ordinul nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

2.Confidentialitatea datelor din contractul de munca

Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Baza legala : Art 16.1 din Codul muncii

3.Contract de confidentialitate prealabil incheierii unui contract de munca

Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate.

Baza legala: Art. 17 alin. (5) Codul muncii

4. Clauza de confidentialitate inclusa in contractul de munca

În afara clauzelor esențiale din contractul de munca, între părți pot fi negociate și cuprinse în contractul individual de muncă și alte clauze specifice cu ar fi clauza de confidențialitate.

Prin clauza de confidențialitate părțile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă și după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informații de care au luat cunoștință în timpul executării contractului, în condițiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în culpă la plata de daune-interese.

Baza legala: Art 20 alin (2) lit d) Codul muncii si Art 26 Codul muncii

5.Confidentialitatea salariului

Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.

Baza legala: Art. 163 din Codul muncii

Articole similare

2 Thoughts to “Confidentialitatea datelor in salarizare”

 1. Tudor

  Cum poti asigura confidentialitatea daca angajatii trebuie sa semneze statul de plata, unde sunt informatiile de la toti ?

  1. admin

   Buna Tudor,

   Statul de plata se poate genera si pentru fiecare salariat in mod individual, astfel existand posibilitatea pastrarii confidentialitatii datelor la semnarea acestuia.

   Desigur, se poate genera si un stat de plata centralizator cu toti salariatii, insa acesta este recomandat sa ramana doar o sursa de informare centralizata pentru conducere.

   O zi placuta!

Comentariul tau aici