Contractul colectiv de munca vs Contractul individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce este? Contractul colectiv de munca este o conventie incheiata in forma scrisa intre angajator  sau organizatia patronala si salariati, reprezentatati prin sindicate, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.

Contractele colective de munca sunt valabile pentru toti angajatii unei societati.

In prezent, angajatorii nu sunt obligati sa incheie contracte colective de munca, insa sunt obligati sa negocieze contractele colective daca au cel putin 21 de angajati. Daca angajatorul nu initiaza negocierile, acestea pot fi incepute la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

Incheiere – Contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de luni.

Contractul colectiv de munca se incheie in forma scrisa si se inregistreaza:

  • La nivel de unitate, la Inspectoratul Teritorial de Munca;
  • La nivelul grupurilor de unitati si sectoarelor de activitate, la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale.

Orice modificare adusa contractului colectiv de munca presupune intocmirea unui act aditional. In actul aditional se inregistreaza toate modificarile intervenite, acesta fiind semnat de catre toate partile care au incheiat contractul.

Contractul colectiv de munca inceteaza la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii sau prin cazul partilor.

Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca.

Clauzele contractelor colective de munca produc efecte dupa cum urmeaza:

  • Pentru toti angajatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;
  • Pentru toti angajatii incadrati la unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;
  • Pentru toti angajatii incadrati in unitatile din sectorul de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca si care fac parte din organizatiile patronale semnatare ale contractului.

Ce este? Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Incheiere – Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata. Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata. Pe durata determinata, contractul individual de munca nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni.

Orice modificare adusa contractului individual de munca presupune intocmirea unui act aditional.

Primirea la munca a uneia sau mai multor persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 200.000 lei.

Salarizare pas cu pas – comanda lucrarea de aici

Articole similare

Comentariul tau aici