Contributia la sanatate se va aplica si la tichete de masa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In proiectul de modificare a legislatiei fiscale publicat de Ministerul de Finante se introduc doua prevederi legate de tichetele de masa:

1.Posibilitatea ca angajatorul sa acorde contravaloarea acestora in lei, in aceleasi conditii.

Am scris detaliat aici: Tichete de masa sau echivalent lei, in aceleasi conditii

2. Al doilea element de noutate este includerea sumelor în baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii şi asimilate salariilor reprezentând valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță acordate potrivit legii, precum și echivalentul în lei al acestora, în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare.
Pana in prezent tichetele de masa erau supuse doar impozitului pe veniturile din salarii.

Astfel, art 157 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor se modifica astfel:

La articolul 157 alineatul (1), litera ț) se modifică și va avea următorul cuprins:
”ţ) valoarea nominală a tichetelor cadou, a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanţă, acordate de angajatori, potrivit legii, prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h);”

La articolul 157 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, lit. v) cu următorul cuprins:
”v) echivalentul în lei al tichetelor de masă în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare;”.

Articole similare

Comentariul tau aici