Contul 106 Rezerve

Noul Ordin 3055 din 29 octombrie 2009 care intra in vigoare din 01.01.2010 aduce urmatoarele precizari privind contul 106 Rezerve.

Contul tine evidenta rezervelor constituite de entitate.

Exista urmatoarele categorii de rezerve:

• rezerve legale;

• rezerve statutare sau contractuale;

• rezerve de valoare justa;

• reserve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare;

rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina si

• alte rezerve.

In creditul contului 106 Rezerve se inregistreaza:

• profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului curent repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);

• profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

• capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct in capitalulpropriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din

reevaluare sau pe masura folosirii activului de catre entitate (105);

• primele de capital transferate la rezerve (104);

• diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care fac obiectul participatiei (261, 263, 265);

• majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora (261, 263, 265);

• valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (644);

• cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vanzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);

• partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de intreprinderea asociata in care se detin participatii, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (264);

• diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (765);

• castigurile legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (141).

In debitul contului 106 “Rezerve” se inregistreaza:

• rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii, inclusiv cele corespunzatoare instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajatilor (101);

• diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca urmare a participarii in natura la capitalul altor entitati si valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale si necorporale care au facut obiectul participatiei, transferata la venituri cu ocazia cedarii participatiilor respective (764);

• rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate in exercitiile precedente, conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);

• decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);

• pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din reserve (149);

• ajustarea rezervei de valoare justa, urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vanzare, in cadrul situatiilor financiare consolidate (501);

• diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata la consolidare, in relatie cu un element monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o entitate straina (665).

Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Articole similare

Comentariul tau aici