Despre inchiderea anului 2021: provizioane, reclasificari, reevaluari, inventar si ajustari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Inceputul de an este o perioada aglomerata din punct de vedere contabil fiindca presupune efectuarea inchiderii exercitiului financiar precedent.

Companiile pot avea un calendar diferit al inchiderii de an, in functie de tipul de companie si de procedurile interne ale fiecareia.

Iata cateva lucruri bine de stiut despre inchiderea de an:

1.Reevaluarea elementelor in valuta la cursurile publicate in ultima zi a anului.

La sfarsitul de perioada toate elementele monetare exprimate in valuta:

  • disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare;
  • creantele si datoriile in valuta;

trebuie evaluate utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de BNR si valabil la data incheierii perioadei.

Cursurile principalelor valute, publicate de BNR in 31.12.2021 si utilizate pentru reevaluarea elementelor in valuta la 31.12.2021 sunt:

1 EUR= 4.9481 lei

1 USD = 4.3707 lei

1 GBP = 5,8994 lei

100 JPY =3,7967 lei

100 HUF =1,3391 lei

Citeste si:

Tranzactii in valuta care nu genereaza diferente de curs si solduri in valuta care nu se reevalueaza

2.Reevaluarea imobilizarilor daca entitatea a optat pentru o politica baza pe reevaluare.

Daca entitatea a optat pentru reevaluare atunci trebuie sa o facacu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.

Am detaliat aceasta actiune in articolul : Reevaluarea imobilizarilor la final de an, optiune sau obligatie.Politica contabila cu privire la reevaluare.

3.Reclasificarea soldului contului 542 Avansuri de trezorerie la 31.12.2021

Reglementarile contabile (O 1802/2014) prevad la functionalitatea contului 542 Avansuri de trezorerie , ca in creditul contului se inregistreaza pe langa altele si sumele reprezentând avansuri de trezorerie, nedecontate până la data bilanţului in corespondenta cu conturile 461 Debitori diversi si 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul.

Am detaliat acest subiect in articolul: Nu uitati de reclasificarea soldului contului 542 Avansuri de trezorerie la 31.12.2021

4. Analiza contului 473

Citeste aici: Cate zile poti lasa sumele in contul 473?

5.Daca esti platitor de TVA, la final de an trebuie sa verifici daca esti in situatia de a colecta TVA la sponsorizarile in bunuri.

Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Citeste aici mai multe despre: Diferente intre frecventa colectarii TVA la protocol si sponsorizare

6.Revizuirea provizioanelor la final de an

Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o entitate ar plăti-o, în mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terțe părți la acel moment.

Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizată a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. În acest caz, actualizarea provizioanelor se face întrucât, datorită valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor ieșiri de resurse care apar la scurt timp de la data bilanțului sunt mult mai oneroase decât cele aferente unor ieșiri de resurse de aceeași valoare, dar care apar mai târziu.

Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezintă cheltuieli financiare (cont 6861 “Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor”).

Citeste mai multe despre: Monografia contabila in cazul ajustarii provizioanelor.

7.Clienti incerti

Ca rezultat al incertitudinilor inerente in desfaşurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. O astfel de situatie este cea a estimarii clientilor incerti.

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate in contul 4118 “Clienti incerti sau in litigiu” sau in conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante decat clientii.

Citeste aici : Clienti neincasati – scoatere din evidenta – 10 lucruri bine de stiut

8.Inventarierea anuala a patrimoniului

Cel putin o data pe an, entitatile trebuie sa efectueze inventarierea patrimoniului. Actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii este Ordinul 2.861 din 2009.

Articole similare

Comentariul tau aici