Documente necesare pentru suspendarea activitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Ca urmare a suspendării activităţii, contribuabilii trebuie să depună/prezinte următoarele:

a) Asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepția comercianților, depun la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică.

  • În vederea declarării veniturilor, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi comercianţii depun la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii formularul 223 – Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”.
  • De asemenea, fiecare membru din cadrul asocierii fără personalitate juridică are obligația depunerii, la organul fiscal în raza căruia işi are domiciliul fiscal, formularului 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit.
  • În cazul în care asociatul are domiciliul pe raza altui organ fiscal decât cel al asocierii, acesta are obligaţia anexării la declaraţie şi a unei copii a formularului 223 depus de către asociatul desemnat.

b) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, altele decât cele prevăzute la pct. a) şi persoanele fizice care obţin venituri din exercitarea profesiilor libere depun la organul fiscal pe raza căruia se afla sediul de desfăşurare a activităţii formularul 070 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

  • În vederea declarării veniturilor se depune la organul fiscal pe raza căruia se afla domiciliul formularul 220 – Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit. Declarațiile sunt însoțite de următoarele documente, depuse/ prezentate în copie şi în original: 

-documente privind suspendarea activităţii (cererea de înscriere menţiuni privind suspendarea temporară a activităţii înregistrată la Registrul comerţului, documentul eliberat de organizaţiile profesionale care au autorizat activitatea contribuabilului privind suspendarea activităţii etc.) 

Articole similare