Dreptul de autor – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 7 punctul 13 din Codul Fiscal,  dreptul de autor si drepturile conexe constituie obiect al acestora operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, operele derivate care au fost create plecand de la una sau mai multe opere preexistente, precum si drepturile conexe dreptului de autor si drepturile sui-generis, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Asa cum este mentionat si in Codul Fiscal, prevederile care fac referire la dreptul de autor se regasesc in Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea 8/1996, constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala in domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:

a) scrierile literare si publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile si orice alte opere scrise sau orale, precum si programele pentru calculator;

b) operele stiintifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicarile, studiile, cursurile universitare, manualele scolare, proiectele si documentatiile stiintifice;

c) compozitiile muzicale cu sau fara text;

d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice si pantomimele;

e) operele cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale;

f) operele fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;

g) operele de arta grafica sau plastica, cum ar fi: operele de sculptura, pictura, gravura, litografie, arta monumentala, scenografie, tapiserie, ceramica, plastica sticlei si a metalului, desene, design, precum si alte opere de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;h) operele de arhitectura, inclusiv plansele, machetele si lucrarile grafice ce formeaza proiectele de arhitectura;i) lucrarile plastice, hartile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei in general.

Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație;

b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.

Impozitarea drepturilor de autor:

Veniturile din drepturile de proprietate intelectuala sunt supuse impozitului in cota de 10% iar baza de calcul pentru impozitul pe venit este venitul brut diminuat cu o cota de cheltuieli forfetare in procent de 40%. Impozitul se retine de catre platitorul de venit, se declara prin intermediul formularului 112 de catre acesta si se achita la buget pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In alta ordine de idei, persoanele fizice care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuala vor trebui sa declare (declaratia unica) si sa plateasca contributii de asigurari sociale daca venitul net ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielilor forfetare in procent de 40% este mai mare sau egal cu 12 salarii minime brute.

In cazul contributiei la sanatate se vor lua in calcul la stabilirea plafonului de 12 salarii minime nu doar veniturile din contractul de drepturi de autor ci si alte venituri pe care le mai realizeaza persoana fizica (art. 155 alin. (1) lit. de la b) la h) din Codul Fiscal).

Persoanele fizice nu vor datora contributii sociale pentru veniturile din drepturi de autor daca:

a) realizeaza venituri din pensii;

b) realizeaza venituri din salarii;

c) veniturile din drepturi de autor sunt sub plafonul de 12 salarii minime pe economie.

Articole similare

Comentariul tau aici