Executarea silita a creantelor fiscale

In cazul creantelor fiscale, spre deosebire de alte creante, poprirea se inainteaza de catre organul de executare, si anume de organele fiscale care administreaza creante fiscale sau alte organe proprii ale institutiilor publice.  Astfel, procedura in ceea ce priveste popririle in cazul creantelor fiscale este mult mai simplificata spre deosebire de acele creante care sunt supuse procedurii de drept civil.

Poprirea se poate institui pentru toate creantele fiscale si categoriile de contribuabili prevazute de Codul Fiscal, ele avand automat titlu executoriu.

In cazul in care un debitor nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de executare silita.

Primul pas pe care il intreprind organele fiscale in cazul executarii silite este somarea debitorului, respectiv comunicarea acestuia printr-o somatie ca are datorii fiscale si in caz de neplata se va proceda la executarea silita. Astfel, daca in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se vor continua masurile de executare silita.

Ce venituri pot fi poprite si ce venituri nu pot fi poprite de catre organele fiscale?

Venituri poprite:

Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei si in valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale.

Venituri ce nu pot fi poprite:

  • sumele care sunt destinate unei afectatiuni speciale prevazute de lege;
  • sumele reprezentand credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte;
  • alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii, care nu pot fi urmarite pentru niciun fel de datorii;
  • sumele necesare platii drepturilor salariale, dar nu mai mult de 6 luni de la data infiintarii popririi.

In situatia in care debitorul este supus popririi de catre mai multi creditori, ordinea legala de stingere a datoriilor este:

a)creantele reprezentand cheltuielile de orice fel, facute cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie;
b)creantele reprezentand salarii si alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite somerilor, potrivit legii, ajutoarele pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate temporara de munca, pentru prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a pagubelor cauzate prin moarte, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;
c)creantele rezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;
d)creantele fiscale provenite din impozite, taxe, contributii si din alte sume stabilite potrivit legii, datorate bugetului de stat, bugetului Trezoreriei Statului, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale;
e)creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat;
f)creantele reprezentand despagubiri pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii publice prin fapte ilicite;
g)creantele rezultand din imprumuturi bancare, din livrari de produse, prestari de servicii sau executari de lucrari, precum si din chirii sau arenzi;
h)creantele reprezentand amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale;
i)alte creante.

Baza legala: Codul fiscal

Oana Tomoiaga

Articole similare

Comentariul tau aici