Formarea profesionala – informatii utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiecare angajator are obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, astfel:

 • Daca au cel putin 21 de salariaticel putin o data la 2 ani angajatii trebuie sa participe la cursuri de formare profesionala;
 • Daca au sub 21 de salariaticel putin o data la 3 ani angajatii trebuie sa participe la cursuri de formare profesionala;

Cum se poate realiza formarea profesionala?

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

 • participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala;
 • stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;
 • stagii de practică și specializare în țară și în străinătate;
 • ucenicie organizată la locul de muncă;
 • formare individualizată;
 • alte forme de pregătire convenite între angajator și salariat.

Toate cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala se suporta de catre angajatori.

Participarea la formarea profesională poate avea loc la inițiativa angajatorului sau la inițiativa salariatului.

Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale deținute, de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

In cazul in care salariatii au beneficiat de un curs sau de un stagiu de formare profesionala, nu poat avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Durata obligației salariatului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum și orice alte aspecte în legătură cu obligațiile salariatului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adițional la contractul individual de munca.

Nersepectarea de catre salariat a obligatiei de a presta munca in favoarea angajatorului, determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate  de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Obligatia revine și salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

Salariații care au încheiat un act adițional la contractul individual de muncă cu privire la formarea profesională pot primi în afara salariului corespunzător locului de muncă și alte avantaje în natură pentru formarea profesională.

Formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului de muncă;

b) obținerea unei calificări profesionale;

c) actualizarea cunoștințelor și deprinderilor specifice postului și locului de muncă și perfecționarea pregătirii profesionale pentru ocupația de bază;

d) reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice;

e) dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne, necesare pentru realizarea activităților profesionale;

f) prevenirea riscului șomajului;

g) promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

Formarea profesională și evaluarea cunoștințelor se fac pe baza standardelor ocupaționale.

Formarea profesionala a adultilor se organizeaza prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare, specializare, atfel:

 • initiere: reprezinta dobandirea uneia sau mai multor competente specifice unei calificari conform standardului ocupational sau de pregatire profesionala;
 • calificarea – recalificarea: reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dobandirea unui ansamblu de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice uneia sau mai multor ocupatii;
 • perfectionarea – specializarea: reprezinta pregatirea profesionala care conduce la dezvoltarea sau completarea cunostintelor, deprinderilor sau competentelor profesionale ale unei persoane care detine deja o calificare.

Articole similare

Comentariul tau aici