Formularele 307 si 311 – proiecte legislative

Pe site-ul ANAF au fost postate doua noi proiecte de lege:

• unul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”.

Prin modificările aduse art. 156.3 alin. (9) din Codul fiscal au fost extinse situaţiile în care persoanele impozabile au obligaţia de declarare a sumelor rezultate ca urmare a efectuării de ajustări/corecţie a ajustărilor/regularizări de taxă pe valoarea adăugată.

Astfel, s-a prevăzut obligaţia depunerii formularului (307) şi de către persoanele impozabile care au solicitat anularea înregistrării de TVA întrucât cifra de afaceri nu a depaşit plafonul de scutire şi care trebuie să efectueze regularizările prevăzute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal sau să ajusteze baza de impozitare conform prevederilor art. 138 din Codul fiscal, pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA

si

• unul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal”.

Potrivit art. 156.3 alin. (10) din Codul fiscal, persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) –e) din Codul fiscal trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită pentru operaţiunile efectuate în perioada în care nu au cod valabil de TVA.

Pentru asigurarea suportului declarativ necesar aplicării acestor prevederi legale, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.418/2012, a fost aprobat formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal”.

 

Articole similare

Comentariul tau aici