Cine trebuie sa depuna D307 si D311?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Formularul 307 Formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” se depune de catre urmatoarele catregorii de contribuabili: 1.Beneficiarul transferului de active: dacă nu este înregistrat şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului, pentru a declara ajustarea TVA-ului dedus de furnizor…

Mai mult

Formularul 307 Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/ corectia ajustarilor/ regularizarea TVA

Mai jos prezentam un documentar util postat pe site-ul Administratiei Financiare Valcea cu privire la formularul 307. Obligaţia completării şi depunerii Formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de către: – persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal…

Mai mult

Contribuabilii obligati sa depuna formularul 307

Baza legala: Ordin ANAF nr.2.223/2013; Legea 571/2013 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare; HG44/2004 privind norme de aplicare Cod fiscal cu completari si modificari ulterioare In conformitate cu prevederile Ordin ANAF nr.2.223/2013 in ceea ce privesc cazurile de ajustare, respectiv corectare a ajustarilor privind regularizarea TVA, contribuabilii care au obligatia depunerii formularului 307 “Declaratie privind sumele rezultate din…

Mai mult

Formularele 307 si 311 – proiecte legislative

Pe site-ul ANAF au fost postate doua noi proiecte de lege: • unul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea /corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”. Prin modificările aduse art. 156.3 alin. (9) din Codul fiscal au fost extinse situaţiile în care persoanele impozabile au obligaţia de declarare a sumelor rezultate ca urmare a…

Mai mult