Inventarierea patrimoniului pentru anul 2018 !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este Ordinul 2.861/2009.

Societatile au obligatia sa efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in urmatoarele situatii:

  • la cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
  • ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
  • ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
  • cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
  • ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
  • in alte cazuri prevazute de lege.

Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii fiecarei entitati.

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere ii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. In vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.

La societatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. In aceasta situatie, raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii.

In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat ghid pentru toti angajatii unei entiatati, pentru a se familiariza repede si cu efort minim in legatura cu cele mai bune practici legate de inventarierea patrimoniului.

– Peste 2.500 de companii folosesc Manualul Procedurilor de Inventariere editat de Contzilla

– Manualul este livrat imediat, prin email, in format editabil(word)  si poate fi utilizat pentru oricate companii.

Pret total – 44 de lei (TVA inclus)

Comanda aici.

Impreuna cu manualul va oferim un set de documente utile in activitatea de inventariere :

• Model decizie de inventariere;

• Model declaratie gestionar/ casier;

• Liste de inventariere (mijloace fixe, obiecte de inventar, stocuri);

• Model confirmare de sold furnizori;

• Proces verbal de inventariere;

• Proces verbal de casare;

Cuprinsul Manualului de Proceduri de Inventariere:

1.Datele de identificare ale societatii

2.Aprobarea procedurilor

3.Baza legala

4.Raspunderea pentru organizarea inventarierii

5.Periodicitatea organizarii inventarierii

6.Etapele efectuarii inventarierii

6.1.Intocmirea deciziei de inventariere

6.1.1.Componenta comisiei/iilor de inventariere

6.1.2. Comunicarea deciziei si informarea membrilor

6.2.Pregatirea efectuarii inventarierii

6.2.1. Pregatirea listelor de inventariere

6.3 . Lucrari organizatorice la inceputul inventarierii

6.3.1. Luarea de declaratii de la gestionar

6.3.2. Identificarea locurilor în care există bunuri ce urmează a fi inventariate

6.3.3. Inchiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare

6.3.4. Bararea fiselor de magazie

6.3.5. Verificarea numerarului din casierie

6.3.6. Verificarea aparatelor de masura si cantarire

6.4. Inventarierea propriu zisa

6.4.1. Inventarierea imobilizărilor necorporale

6.4.2. Inventarierea imobilizărilor corporale

6.4.3. Inventarierea imobilizărilor aflate în curs de execuţie

6.4.4. Inventarierea stocurilor

6.4.5. Inventarierea bunurilor aflate asupra angajatilor

6.4.6. Inventarierea bunurilor apartinand altor entitati

6.4.7.Inventarierea produselor in curs de executie si a semifabricatelor

6.4.8.Inventarierea creantelor si datoriilor fata de terti

6.4.9.Inventarierea disponibiliatilor banesti si altor valori similare

6.4.10.Inventarierea titlurilor pe termen lung

6.4.11.Inventarierea activelor fara substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii

6.5. Predarea listelor de inventariere

6.6.Stabilirea rezultatelor inventarierii

6.7.Evaluarea la inventar

6.8.Plusuri si lipsuri la inventar

6.8.1.Compensarea plusurilor si minusurilor de inventar

6.8.2.Liste cu produse compensabile

6.8.3.Efectuarea compensarii

6.9.Imputarea

6.10.Intocmirea procesului verbal de inventariere

6.11.Inregistrarea rezultatelor inventarului

6.12. Casarea

6.12.1. Numirea comisiei de casare

6.12.2. Procesul verbal de casare

6.13.Intocmirea registrului inventar

6.14. Arhivarea dosarului de inventar

Comanda aici.

Articole similare

Comentariul tau aici