ITM Salaj: concediul medical pe parcursul derularii raportului de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ITM Salaj, comunicat, 02.10.2023

Pe parcursul derulării raportului de muncă, concediul medical poate interveni peste diverse situații aparte în care se află salariatul – perioada de probă, de preaviz, concediu de odihnă, concediu fără plată.

Potrivit prevederilor Codului muncii, incapacitatea temporară de muncă este unul dintre cazurile de suspendare de drept a contractului individual de muncă, dar care nu se înregistrează în Revisal „perioada, cauzele de suspendare şi data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale” stabilește H.G. nr.905/2017.

Atât în Codul muncii cât și în OUG nr.158/2005 se specifică că dacă în timpul efectuării concediului de odihnă sau a celui fără plată intervine un concediu medical, acestea se întrerup. Acest lucru este important din două motive: plata indemnizației de concediu medical dar și efectuarea ulterioară, conform unei programări convenite, a concediului care a fost întrerupt .

„În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate”, prevede Codul muncii.

De asemenea, în OUG nr.158/2005 se stabilește că: „Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate”.

Dacă concediul medical survine în perioada de preaviz sau în cea de probă, având în vedere că raportul de muncă se suspendă, efectuarea preavizului, respectiv a perioadei de probă se suspendă corespunzător, urmând, ca după reluarea activității, salariatul să efectueze zilele rămase.

O situație diferită este în cazul contractelor pe perioadă determinată. „În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept”. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată încetează de drept la data expirării termenului. Astfel, chiar dacă concediul medical este încă în derulare, acest fapt nu presupune prelungirea termenului convenit de părți la încheierea contractului. Cu toate acestea, salariatul are dreptul în continuare la indemnizația de concediu medical „Drepturile la concedii şi indemnizaţii care s-au născut (…) înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, (…) se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (…) Plata indemnizațiilor (…) se efectuează până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale”, stabilesc normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005.

Citeste si:

Ghid ANAF: recuperarea TVA achitata in alt stat membru UE

Articole similare

Comentariul tau aici