ITM Salaj: eliberarea adeverintelor de vechime

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat ITM Salaj, 25.01.2023

Adeverința de vechime în muncă este un act important în sfera raporturilor de muncă și reprezintă instrumentul de atestare a vechimii  în muncă, după renunțarea la carnetul de muncă.    

O persoană poate avea nevoie de un asemenea document în diverse cazuri: schimbarea locului de muncă, deschiderea drepturilor la pensie , indemnizație de șomaj, participare la concurs, etc.

Conform dispozițiilor H.G. nr.905/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligaţia să îi elibereze acestuia o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registru. Documentul se emite de către angajator în cel mult 15 zile de la data solicitării.

În situația în care  angajatorul  se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare, administratorul sau lichidatorul judiciar  este obligat să elibereze salariaților  adeverințe de vechime , în termen de cel mult 60 de zile calendaristice, să înceteze contracte individuale de muncă și să transmită încetarea în Revisal, conform prevederilor Legii nr.138/2021 modificată de Legea nr.26/2023,  care completează Legea nr.53/2003- Codul muncii.

Concret, administratorul sau lichidatorul judiciar preia de la angajatorii care se află fie în insolvență, fie în faliment, fie în lichidare obligația de a  elibera salariaților adeverințe de vechime, adică documente care să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, în termen de cel mult 60 de zile calendaristice. De asemenea, administratorul sau lichidatorul judiciar trebuie să înceteze şi să transmită în registrul general de evidenţă a salariaţilor încetarea contractelor individuale de muncă.

„În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia (…), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.”

În cazul în care societatea a fost radiată, fostul salariat poate solicita eliberarea unei adeverințe de vechime deținătorului autorizat al arhivei angajatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici