Legea 125/2022 privind vechimea la PFA a fost publicata in MOF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea 125/2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale a fost publicata in MOF 456 din 09.05.2022.

Legea a intrat in vigoare in 09.05.2022.

Text integral:

Articol unic. — După articolul 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins:
Art. 181. — (1) Perioada în care o persoană fizică autorizată desfășoară activități economice în temeiul prezentei ordonanțe de urgență constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) activitatea economică pe care o desfășoară a produs venituri nete în anul supus recunoașterii vechimii a căror valoare este cel puțin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe țară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;
b) este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se dorește recunoașterea vechimii.
(2) Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică și a achitat contribuțiile, taxele și impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată
.”

Articole similare

Comentariul tau aici