Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Aducem in atentie o lege mai veche, care se aplica întreprinderilor stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.

Potrivit acestei legi,  salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, pe al cărui teritoriu sunt prestate serviciile, cu privire la: 
a) durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic; 
b) durata minimă a concediilor anuale plătite; 
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare; 
d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară; 
e) sănătatea şi securitatea în muncă; 
f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri; 
g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare. 

În sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de “salariu minim” este definită de legislaţia şi/sau practica statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, pe al cărui/cărei teritoriu este detaşat salariatul.

Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaşare, precum cele de transport, cazare şi masă.

Articole similare

Comentariul tau aici