Ministerul Muncii: modificari in ce priveste incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul Muncii a publicat in data de 22 septembrie 2022 un proiect de Ordonanta pentru pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

La nivel național, cadrul normativ actual care reglementează încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României este reprezentat de Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, instituie, ca regulă generală pentru angajatori, obligația de a obține un aviz de angajare / detașare pentru a putea încadra în muncă / detașa un străin şi, în același timp, stabileşte situaţiile în care străinii pot fi încadraţi în muncă sau detaşaţi pe teritoriul României fără aviz de angajare/detaşare.
Avizul de angajare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcţie.
Avizul de detaşare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie.
Cu referire la condițiile în care străinul încadrat în muncă în baza avizului de angajare, cu excepţia celui pentru lucrători sezonieri ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, dispozițiile art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, stabilesc că această se poate realiza oricând pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, cu condiția ca încadrarea în noul loc de muncă să fie realizată în baza unui nou aviz de angajare obţinut de angajator în condiţiile ordonanţei Guvernului citată anterior.
De asemenea, în considerarea dispozițiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare, noul aviz de angajare se eliberează fără îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f) şi, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) sau la art. 9 alin. (2) lit. a) din ordonanța Guvernului citată.
II. În contextul în care, la nivel național se înregistrează, încă, deficit de forță de muncă în domenii precum construcțiile, HORECA, industria prelucrătoare, transporturi și agricultură, sectoare unde cererea de forță de muncă este foarte mare, este necesar ca angajatorii să aibă posibilitatea anticipării necesarului forței de muncă la necesitățile de lucru.
Totodată, angajatorii români, în planificarea activităților și anticipării costurilor aferente, angajatorii care recrutează / angajează lucrători străini, trebuie să aibă în vedere costurile asociate procedurii de angajare, respectiv recrutarea și angajarea lucrătorilor care nu au cetățenia unor state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene.
În acest context, costurilor asociate procedurii de angajare, pentru eliberarea avizelor de angajare, se adaugă și alte costuri, cum ar fi comisionul acordat firmei de recrutare, costurile determinate de legalizarea și traducerea documentelor/actelor necesare sau costurile biletelor de avion pentru transportul lucrătorilor străini din și către țara de origine la încheierea contractului.
În completarea celor menționate anterior, un aspect important, avut în vedere la elaborarea proiectului de act normativ, îl reprezintă necesitatea gestionării eficiente a circulației lucrătorilor străini pe teritoriul României, prin aplicarea unor norme care să reglementeze, de o maniera cuprinzătoare, condițiile schimbării, de către lucrătorii străini, a locului de muncă, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.

Schimbarile preconizate

Modificările / completările prevederilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014, aprobată prin Legea nr. 14/2016, cu modificările și completările ulterioare reglementează condițiile în care un lucrător străin poate ocupa un nou loc de muncă, la acelaşi angajator sau la alt angajator, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE.
Astfel, în cazul în care lucrătorul străin va schimba locul de muncă, dar la același angajator, care a depus diligențele necesare pentru obținerea avizului de muncă inițial, în considerarea dispozițiilor propuse la noului alin.(3) de la art. 17, noul aviz de angajare se eliberează aceluiaşi angajator fără îndeplinirea condiţiilor generale prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b), e) şi f) şi, după caz, fără îndeplinirea condiţiilor speciale prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) sau la art. 9 alin. (2) lit. a).
Prin adăugarea noului alin (4), la art. 17, se stabilește că, pe perioada de valabilitate a permisului unic ori a Cărţii albastre a UE, un nou aviz de angajare, se eliberează unui alt angajator cu îndeplinirea condiţiilor generale pentru eliberarea avizului de angajare, prevăzute la art. 4, respectiv a condiţiilor speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători permanenţi prevăzute la art. 7 și a condiţiilor speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari prevăzute la art. 9.
Prevederile noului alin.(5), propus la art. 17, reglementează condiția ca, în situația prevăzută la alin.(1), ocuparea unui nou loc de muncă la un alt angajator se poate realiza doar în baza acordului exprimat în scris de angajatorul anterior, în condițiile în care nu a trecut mai mult de un an de la momentul înregistrării contractului individual de muncă. Textul propus este inspirat de prevederile art. 8 alin. 2 din Convenția Europeană referitoare la statutul juridic al lucrătorului migrant.
Pentru clarificarea aspectelor referitoare la aplicarea prevederilor noului alin.(5), propus, pentru completarea art. 17, se propune adăugarea unui nou alin.(6), ale cărui prevederi stabilesc că prevederile de la alin. (5) nu se aplică în cazul în care în care încetarea contractului individual de muncă a intervenit din iniţiativa angajatorului anterior sau ca urmare a acordului părţilor, ori prin demisia străinului dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici