Modificarea normelor pentru atribuirea calitatii de membru CAFR

Hotărârea nr. 64/2015 pentru modificarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 16/2012 a fost publicata in M.Of. nr.193/23.03.2015.

Prevederi :

·         Normele privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012, se modifică după cum urmează:

·         La articolul 15 alineatul (1), literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:

“b) majoritatea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor persoanei juridice trebuie să fie deţinută de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, sau de persoane juridice autorizate în oricare dintre statele membre;

c) majoritatea membrilor organului administrativ sau de conducere al firmei de audit, dar nu mai mult de 75%, trebuie să fie reprezentată de persoane fizice sau juridice, autorizate ca auditori financiari de către Cameră şi care sunt membri activi ai Camerei, ori de persoane juridice care sunt autorizate în oricare dintre statele membre. În cazul în care organul administrativ sau de conducere al firmei de audit nu are mai mult de 2 membri, unul dintre aceştia trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile menţionate în prezentul articol;”.

Articole similare

Comentariul tau aici