Monografie contabila – inregistrari contabile imobilizari corporale si necorporale

  1. Intrarea imobilizărilor
Imobilizări necorporale obţinute din producţia proprie 200 %
230
721
Imobilizări necorporale în curs realizate cu forţe proprii 230 721
Imobilizări corporale şi necorporale achiziţionate de la % 400
terţi 200
210
Imobilizări financiare achiziţionate 260 269
Vărsăminte efectuate pentru imobilizări financiare 269 512, 531
achiziţionate
  1. Amortizarea imobilizărilor
Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale 681 280, 281
  1. Creanţe imobilizate
Împrumuturi pe termen lung şi dobânzi aferente, acordate 260 512, 531
societăţilor comerciale la care se deţin participaţii
Încasarea creanţelor şi dobânzilor aferente, legate de 512, 531 260
participaţii
Garanţii depuse şi alte creanţe imobilizate la dispoziţia 260 512, 531
terţilor
Restituirea garanţiilor depuse şi a altor creanţe imobilizate 512, 531 260
  1. Ieşirea imobilizărilor
Vânzarea imobilizărilor necorporale 461 750
Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor necorporale % 200
valoarea neamortizată 650
amortizarea 280
Vânzarea imobilizărilor corporale 461 750
Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor corporale % 210
valoarea neamortizată 650
amortizarea 281
Vânzarea imobilizărilor financiare 461 768
Scoaterea din evidenţă a imobilizărilor financiare 668 260
  1. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, 681 290, 291, 293
corporale şi în curs
Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare 686 296
Reducerea sau anularea ajustărilor constituite pentru 290, 291, 293 781
deprecierea imobilizărilor necorporale, corporale şi în curs
de execuţie
Reducerea sau anularea ajustărilor constituite pentru 296 786
deprecierea imobilizărilor financiare

Articole similare

Comentariul tau aici