Monografii contabile Imobilizari Financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Imobilizările financiare cuprind :

 • acțiunile deținute la entitățile afiliate
 • împrumuturile acordate entităților afiliate
 • acțiunile deținute la entități asociate și entități controlate în comun,
 • împrumuturile acordate entităților asociate și entităților controlate în comun,
 • alte investiții deținute ca imobilizări
 • alte împrumuturi.

Conturile utilizate pentru evidenta imobilizarilor financiare sunt :

261. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (A)

262. Acțiuni deținute la entități asociate (A)

263. Acțiuni deținute la entități controlate în comun (A)

264. Titluri puse în echivalență*14) (A)

265. Alte titluri imobilizate (A)

266. Certificate verzi amânate (A)

267. Creanțe imobilizate

     2671. Sume de încasat de la entitățile afiliate (A)

     2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entitățile afiliate (A)

      2673. Creanțe față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)

      2674. Dobânda aferentă creanțelor față de entitățile asociate și entitățile controlate în comun (A)

      2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)

      2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)

        2677. Obligațiuni achiziționate cu ocazia emisiunilor efectuate de terți (A)

        2678. Alte creanțe imobilizate (A)

        2679. Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate (A)

269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare

   2691. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entitățile afiliate (P)

   2692. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități asociate (P)

   2693. Vărsăminte de efectuat privind acțiunile deținute la entități controlate în comun (P)

   2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P)

Conturile 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”, 263 “Interese de participare”, 264 “Titluri puse in ehivalenta”, 265 “Alte titluri imobilizate” sunt conturi de active imobilizate financiare, si dupa continutul economic si conturi de activ dupa functia contabila :

 • Se debiteaza cu valoarea titlurilor dobandite prin achizitie sau aport la capitalul social
 • Se crediteaza cu valoarea titlurilor cedate
 • Soldul debitor reprezinta valoarea titlurilor aflate in patrimoniu.

Exceptie!

Regula generala de functionare a conturilor din grupa 269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” care:

 • Dupa continutul economic, este un cont de datorii;
 • Dupa functia contabila, este un cont de pasiv;
 • Se crediteaza cu sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari financiare;
 • Se debiteaza cu sumele platite pentru imobilizari financiare;
 • Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate pentru imobilizarile financiare.

Exemple:

 • Se achizitioneaza 1.000 actiuni de la o filiala avand valoarea nominala de 3 lei/actiune, achizitionand imediat prin virament bancar: 80% din contravaloarea actiunilor, iar restul la o data ulterioara.

Achizitie actiuni

261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”                  % 3.000
       = 5121 “Conturi la banci in lei” 2.400
    269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare” 600
 • Achitarea in numerar a restului de 20% din contravaloarea actiunilor anterior achizitionate.

Plata actiunilor ramase neachitate

269 “Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare”
= 5311 “Casa in lei” 600
 • Se vand 400 actiuni la un pret de 3.50 lei/actiune, cu incasare ulterioara.

     Vanzarea actiunilor

461 “Debitori diversi” = 7641 “Venituri din imobilizari financiare cedate” 1.400
 • Scoaterea din evidenta contabila a titlurilor de participare vandute.

     Scoaterea din evidenta contabila a titlurilor de participare vandute

6641 “Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate”    = 261 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”      1.200
 • Se primesc in contul de la banca dividendele aferente actiunilor detinute.

     Incasarea dividendelor

5121 “Conturi la banci in lei” = 7611 “Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate” 500  
 • Se incaseaza in contul bancar contravaloarea actiunilor vandute.

     Incasarea contravalorii actiunilor vandute

5121 “Conturi la banci in lei” = 461 “Debitori diversi” 1.400

Articole similare

Comentariul tau aici