NOU! Legea 265/26.07.2022 privind registrul comertului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 750 din 26.07.2022 s-a publicat Legea 265 din 26.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului.

Legea reglementeaza urmatoarele:

a)procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;
b) statutul registratorului de registrul comerţului, numit în continuare registrator;
c) modul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, denumit în continuare ONRC, şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerţului.

Potrivit noii legi:

  • actul constitutiv se poate întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opţiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC; actul constitutiv formular-tip sau, după caz, cel individualizat, se semnează de către toţi fondatorii sau de reprezentanţii acestora cu semnătură electronică calificată;
  • cererile de înregistrare şi înscrisurile depuse în susţinerea acestora întocmite de avocaţi sau de notari publici se pot semna de către aceştia cu semnătură electronică calificată şi se pot transmite prin mijloace electronice;
  • procedura de înregistrare a sucursalelor companiilor cu sediul principal într-un stat membru UE se simplifică prin eliminarea documentelor şi informaţiile ce sunt/vor putea fi obţinute/verificate prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului – BRIS;
  • folosirea unei platforme electronice centrale, ţinută de registrul comerţului, pentru publicarea actelor şi faptelor înregistrate/menţionate/depuse/vizate în/la/de registrul comerţului, Buletinul electronic al registrului comerţului;
  • în considerarea interconectării registrelor comerţului din statele membre, se uniformizează efectul înregistrării în toate registrele ca fiind cel de la care actele, faptele persoanelor fizice şi juridice înregistrate devin opozabile terţilor pentru a oferi un punct de referinţă general atât pentru utilizatorii naţionali, cât şi pentru cei transfrontalieri;
  • certificatele de înmatriculare şi certificatele constatatoare vor putea fi emise şi în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

Articole similare

Comentariul tau aici