Nou!Procedura privind redirectionarea impozitului pe profit pentru anul 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 5 iulie 2024 s-a publicat Ordinul 3562 din 5 iulie 2024 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu redirectionarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024.

Plătitorii de impozit pe profit pot dispune redirectionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, până la termenele legale de depunere a declarației anuale de impozit pe profit.

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenței de impozit pe profit care poate fi redirectionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, acordate entităților beneficiare în anul pentru care s-a depus declarația anuală de impozit pe profit, conform art. 25 alin. (4) lit. i) și ț), și a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ a anului respectiv.
În situația în care se datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, nu se aplică prevederile art. 42 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, respectiv contribuabilii nu pot dispune redirecționarea impozitului pe profit stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.
Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se va avea în vedere și scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal și a impozitului pe profit scutit/redus, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul 177 se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe profit, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și pentru acordarea unor sume Fondului Națiunilor Unite pentru Copii – UNICEF sau altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Citeste si: Au inceput controalele pe RO e-Transport cu 300 de inspectori antifrauda

Articole similare

Comentariul tau aici