O asociatie de proprietari si o banca amendate pentru incalcarea GDPR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Doua noi sanctiuni pentru incalcarea prevederilor privind protectia datelor cu caracter personal au fost stabilite, potrivit comunicatelor publicate in 19.05.2021 de catre Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

  • Banca Comercială Română S.A., în calitate de operator, a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de  9.855,8 lei (echivalentul a 2.000 euro).

Investigația a fost demarată ca urmare a primirii unei plângeri prin care s-a reclamat faptul că Banca Comercială Română S.A. a utilizat, fără acord, datele personale ale unei persoane fizice, în cadrul unor proceduri de executare silită pentru debite rezultate dintr-un contract de credit despre care acesta nu avea cunoștință.

  • O Asociație de Proprietari din municipiul Iași căreia i s-a aplicat o amendă, ca urmare a faptului că acest operator nu a furnizat informațiile solicitate de oficiu, încălcând astfel prevederile art. 83 alin. (5) lit. e) corelate cu dispozițiile art. 58 alin. (1) lit. (a) și (e) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

Asociația de proprietari a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 2463,3 lei, echivalentul sumei de 500 EURO, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. i) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, coroborat cu art. 8 din O.G. nr. 2/2001.

Investigația s-a desfășurat ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul că operatorul a afișat listele de plată cu detalierea numelui și prenumelui fiecărui membru al Asociației de proprietari. De asemenea, petentul a reclamat și afișarea unui înscris cu caracter defăimător în care erau menționate datele sale personale (numele și prenumele). Întrucât operatorul nu a răspuns solicitărilor instituției noastre, deși a confirmat primirea lor, acesta a fost sancționat cu amendă.

Articole similare

Comentariul tau aici