Oficial! Indemnizatii timp de munca redus, 2.500 lei pentru telemunca, zilieri- OUG 132/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 720 din 10.08.2020 s-a publicat OUG 132/2020 privind noi masuri de sprijin acordate salariatilor si angajatorilor pe care le sintetizam mai jos.

Formatul complet al OUG 132/2020 poate fi citit AICI.

Masuri pentru reducerea timpului de lucru

 • s-a introdus posibilitatea ca angajatorul să reducă, perioada reducerii temporare a activitatii ca urmare a starii de alerta/asediu/urgenta, timpul de muncă al salariaților, cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu repartizarea corespunzătoare a programului de lucru și cu reducerea corespunzătoare a salariului.
 • pe această perioadă salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în CIM și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.
 • aceste sume se plătesc de angajator și se decontează ulterior de ANOFM din bugetul asigurărilor de șomaj.
 • reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive, acesta având obligația să stabilească programul de muncă pentru întreaga lună.
 • reducerea timpului de muncă se poate aplica și în cazul programului de muncă în ture, precum și în cazul programului de muncă inegal.

PFA-uri

 • sprijin pentru persoanele care realizează venituri în regim independent și care au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic în perioada stării de urgență/alertă, în baza OUG 30/2020. Astfel, în contextul reducerii temporare a activității, pe perioada stării de urgență / alertă aceste persoane vor putea beneficia de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.
 • plata se va face de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială pe baza cererii și a declarației pe propria răspundere.

Zilieri si lucratori sezonieri

a) Zilieri

 • pentru zilierii care îşi desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarul de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.
 • beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior vor deconta sumele plătite prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene.

b)Sezonieri

 • acordarea pentru sezonieri a unei indemnizații de 41,5% din salariu, dar nu mai mult de 41.5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Această facilitate va putea fi acordată până la 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.
 • angajatorul va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, și ulterior va deconta, prin ANOFM, suma reprezentând procentul de 41,5%. 
 • decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

Telemunca

 • acordarea, o singură dată, a unei sume de 2.500 lei pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile, pentru achiziționarea de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.
 • această măsură se adresează angajatorilor care au statutul de întreprinderi mici și mijlocii și care au făcut dovada utilizării telemuncii în perioada stării de urgență.
 • banii se acordă prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, din subvenții de la bugetul de stat, în limita bugetului alocat, până la 31 decembrie 2020.

Citeste si :

Cine poate beneficia de 2.500 lei pentru telemunca? Conditii de indeplinit

Legea 81/2018 care reglementeaza telemunca (text integral)

Articole similare

Comentariul tau aici