Opinie cu privire la calculul termenului de 30 vs 60 de zile pentru a stabili daca obligatiile fiscale sunt restante

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Opinie cu privire la dispoziţiile art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal bugetare şi art. 78 din Codul de procedură fiscală – economist Nicoleta Gociu:

Art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 prevede că: pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și neachitate până la expirarea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, iar obligațiile fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante.


Art. 78 C. proc. fisc. prevede că: termenele prevăzute de lege pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale nu încep să curgă sau, după caz, se suspendă pe perioada apariției unui caz de forță majoră sau a unui caz fortuit. Ele sunt considerate a fi fost îndeplinite în termen dacă sunt achitate în 60 de zile de la încetarea evenimentului (cu consecința că, pentru această perioadă, nu sunt calculate dobânzi, penalități sau majorări de întârziere și nu sunt aplicate sancțiunile prevăzute de lege).


Termenele prevăzute în aceste două acte normative (termenul de 30 de zile prevăzut în art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 respectiv termenul de 60 de zile prevăzut în art. 78 C.proc. fisc.) sunt la prima vedere în conflict, în realitate va prevala dispoziţiile art. 78 C.proc. fisc., din următoarele motive:

1.art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 chiar dacă este o normă specială şi ulterioară, dacă s-ar aplica ar fi contrară dispoziţiilor art. 13 din C. proc. fisc. privind interpretarea legii mai favorabile contribuabilului ( art.13 alin. (6) C.proc. fisc.: Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1) – (5), prevederile legislaţiei fiscale rămân neclare, acestea se interpretează în favoarea contribuabilului/plătitorului.);

2.în nota de fundamentare a O.U.G. nr. 29/2020, măsurile fiscal-bugetare adoptate au fost motivate tocmai argumentându-se sprijinul pentru contribuabilii aflaţi în dificultate, că termenul de 30 de zile instituit prin art. VII din O.U.G. nr. 29/2020 oferă un sprijin pentru lipsa bruscă de lichiditate care poate apărea ca urmare a stării de urgență, în fapt nota de fundamentare abundă în ”necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic”. Or, ajutorul, susţinerea nu se poate interpreta în sensul reducerii unui termen mai favorabil contribuabilului prevăzut într-un alt act normativ de aceeaşi forţă legislativă.

În consecinţă termenul în care obligațiile fiscale nu sunt considerate obligații fiscale restante, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere este cel de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă, termen prevăzut în art. 78 C.proc. fisc., care începe să curgă de la data de 16 mai 2020, şi se va împlini la data de 16 iulie 2020.


Economist Nicoleta Gociu

Articole similare

Comentariul tau aici