Vanzarea unui activ din gestiunea firmei afecteaza plafonul pentru fi platitor de TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Speta : Presupunem o firma neplatitoare de TVA care realizeaza activitati curente care se inscriu in plafonul de 300.000 lei, pentru a ramane in continuare neplatitoare de TVA.

Firma are un activ imobiliar in gestiune si doreste vanzarea acestuia. Se pune intrebarea daca venitul din aceasta vanzare se ia in calculul plafonului de 300.000 lei ?

Raspuns

Baza legala

Codul fiscal prevede la art. 310 ca cifra de afaceri care servește drept referință pentru plafonul de 300.000 lei este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere, a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f).

Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri prevăzută mai sus, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

Ce sunt activele fixe corporale ?

Art. 266 alin.(1) pct. 3 defineste activele fixe corporale drept orice imobilizare corporală amortizabilă, construcțiile și terenurile de orice fel, deținute pentru a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru scopuri administrative.

Cand o operatiune este accesorie activitatii principale?

Normele la codul fiscal arata ca o operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la pct. 70 alin. (4), adica:

a) realizarea acestei operațiuni necesită resurse tehnice limitate privind echipamentele și utilizarea de personal;

b) operațiunea nu este direct legată de activitatea principală a persoanei impozabile;

c) suma achizițiilor efectuate în scopul operațiunii și suma taxei deductibile aferente operațiunii sunt nesemnificative.

Prin urmare, firma trebuie sa verifice , conform codurilor CAEN sub care opereaza daca operatiunea este direct legata de activitatea principala si de indeplinirea CUMULATIVA a celor 3 conditii de mai sus. Daca sunt indeplinite, atunci, venitul din vazarea activului nu va intra in plafonul de 300.000 lei si firma nu va trebui sa devina platitoare de TVA in urma acestei operatiuni.

Articole similare

Comentariul tau aici