PFA- alegerea intre norma si sistem real : optiuni si restrictii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, altele decât venituri din profesii liberale , venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activitatii (art. 69 alin (1)).

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real. (art. 69.1, alin. (1)).

Optiune

Asadar, PFA-urile (cu anumite exceptii) pot opta intre sistemul real si norma de venit.

Restrictii

Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Cum se exercita optiunea?

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici