Planul de urmarire a evolutiei bolii- noua cerinta in ce priveste concediile medicale- proiect de modificare a normelor la OUG 158/2005

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Una din modificarile recente aduse OUG 158/2005 prin OUG 74/2021 se refera la introducerea unei contraventii pentru nerespectarea de către medicii curanți a obligației de a întocmi un plan de urmărire a evoluției bolii, care trebuie sa cuprinda cel puțin indicațiile terapeutice și igieno-dietetice, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte, în cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă.

Recentul proiect de modificare a normelor de aplicare a OUG 158/2005 introduce o sectiune suplimentara referitoare la structura planului de urmărire a evoluţiei boli, astfel:

(1) În cazurile în care se eliberează certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii, a cărui structură este prevăzută în Anexa 1 la prezentul ordin, respectiv Anexa 15 la Norme, pe care persoana asigurată are obligația să îl respecte.
(2) În prima etapă, durata acordării concediului medical poate fi de maxim trei zile calendaristice. În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, constatate pe baza evaluării răspunsului la tratamentul iniţial şi/sau a rezultatului analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi/sau imagistice recomandate, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, care monitorizează afecţiunea, poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de …. zile pentru medicul de familie și ….. zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu. Pe durata cuprinsă în certificatele de concediu medical, medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, în funcţie de evoluţia bolii, poate
modifica planul menţionat la alin.(1).
(3) Pentru respectarea planului de urmărire a evoluţiei bolii, medicii prevăzuți la alin. (1) vor acorda consultații la cabinet.
(4) Situaţiile în care medicul de familie sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu poate acorda consultaţii la domiciliul persoanei asigurate sau la distanţă sunt situaţiile în care persoana asigurată se află în stare de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, precum şi situaţiile în care persoana asigurată cu boli cronice sau cu un episod acut de boală se află în imposibilitatea de a se prezenta la cabinet din motive medicale.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale prevăzute la art. 13 alin. (3), pentru urgenţele medicochirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A, pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, medicii de familie şi medicii de specialitate din ambulatoriu nu au obligația întocmirii unui plan de urmărire a evoluţiei bolii.

Articole similare

Comentariul tau aici