Prevederile Ordinului 3055 cu privire la cheltuielile de constituire

Conform Ordinului 3055/2009 cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiintarea si extinderea activitatii entitatii).

O entitate poate include cheltuielile de constituire la “Active”, caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire.

În aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

În situatia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Sumele prezentate în bilant la elementul “Cheltuieli de constituire” trebuie explicate în note.

Articole similare

Comentariul tau aici