Procedura privind prevenirea spalarii banilor

Cel mai nou produs din libraria Contzilla este Procedura privind prevenirea spalarii banilor.

Procedura este intocmita conform Legii 129/2019, care arata ca :

Entitățile raportoare stabilesc politici și norme interne, mecanisme de control intern și proceduri de administrare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, care includ cel puțin următoarele elemente:

a) măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientelei;

b) măsuri aplicabile în materie de raportare, păstrare a evidențelor și a tuturor documentelor conform cerințelor din prezenta lege și de furnizare promptă a datelor la solicitarea autorităților competente;

c) măsuri aplicabile în materie de control intern, evaluare și gestionare a riscurilor, managementul de conformitate și comunicare;

d) măsuri aplicabile în materie de protecție a personalului propriu implicat în procesul de aplicare a acestor politici, împotriva oricăror amenințări ori acțiuni ostile sau discriminatorii;

e) instruirea și evaluarea periodică a angajaților.

Poti comanda lucrarea aici: Procedura de prevenire a spalarii banilor

Cuprins:

1. Prevederi legale aplicate de companie

2. Definitii ale termenilor

3. Procedura de implementare a Legii 129/2019 in cadrulcompaniei

3.1.Desemnarea persoanei si stabilirea atributiilor care ii revin

3.2.Reponsabilitatile generale ale persoanelor desemnate.

3.3.Reguli generale pentru toti angajatii

4.Masuri de cunoastere a clientelei

4.1. Masuri standard de cunoastere a clientelei

4.2. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei

4.3.Metode practice de identificare a tranzactiilor care implica spalarea banilor

5.Procedura de evaluare a riscului

5.1.Criterii de evaluare a riscului

5.2.Procedura de evaluare a riscului

6.Procedura de raportare a datelor catre Oficiu.

6.1. Tipuri de raportari

6.1.1. Raportul de tranzactii cu numerar

6.1.2.Raportul pentru tranzactii suspecte.

6.2.Depunerea declaratiei privind beneficiarul real

7.Procedura de protectie a informatiei si a angajatilor

7.1. Protectia informatiei

7.1.1.Confidentialitatea datelor

7.1.2.Protectia datelor cu caracter personal

7.2. Protectia angajatilor

8. Organizarea functiei de de audit intern.

9.Instruirea angajatilor

10.Pastrarea evidentelor

Anexa 1 Raportul de tranzactii cu numerar

Anexa 2 Instructiuni completare raport de tranzactii cu numerar

Anexa 3 Raportul de tranzactii suspecte

Anexa 4 Instructiuni de completare raport de tranzactii suspecte     

Articole similare

Comentariul tau aici