Suspendare CIM pentru concediu fara plata si realuare suspendare CIM

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!


Concediul fara plata- inregistrare in REVISAL

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 54 din Codul muncii, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

Trebuie tinut cont de faptul ca aceste concedii fără plată se scad din vechimea în muncă (fac exceptie doar concediile pentru formare profesională fără plată).

Hotararea nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidență a salariaților prevede obligativitatea inregistrarii in REVISAL a suspendarilor care apar din diferite motive, exceptand cele care rezulta in baza certificatelor medicale.

In practica procedura care se aplica este:

  • salariatul depune o cerere de intrare in concediu fara plata;
  • societatea emite o decizie de aprobare a cererii de intrare in concediu fara plata si astfel de suspendare a CIM;
  • suspendarea se inregistreaza in REVISAL;
  • salariatul care se intoarce la munca depunere o cerere de reluare a activitatii;
  • entitatea emite o decizie de incetare a suspendarii;
  • incetarea suspendarii se inregistreaza in REVISAL;

MODEL DE INCETARE A SUSPENDARII

…………………………

SEDIU SOCIAL …………………….

NR. TELEFON ……………………..

CF / CUI ……………………………..

J1/ …………………………………..

                                                DECIZIA NR. …………… / …………….

                        de incetare a suspendarii contractului inividual de munca nr…………/………………

            Avand in vedere * ………………………….., cauza potrivit careia inceteaza situatia,iar salariatul urmeaza a-si relua activitatea,

            In temeiul Legii nr.31/1990,cu privire la societatile comerciale, reprezentantul legal al …………………………………..,emite urmatoarea

                                                            DECIZIE :

            Art.1 Incepand cu data de …………………,inceteaza suspendarea contractului individual de munca nr. ……………… / ………………..,salariatul reluandu-si activitatea.

         Art.2 Prevederile prezentei decizii de suspendare urmeaza a fi executate si comunicate salariatului/ei si I.T.M..

            REPREZENTANT LEGAL,

            (nume,prenume,semnatura)

                                                                                                            Dovada comunicarii:

                                                                                                Data si semnatura salariatului sau

                                                                                                confirmare de primire-data postei

* Se vor mentiona situatia potrivit carora,cauzele de suspendare a contractului individual de munca,inceteaza.

Articole similare

Comentariul tau aici