Tabel comparativ: munca la domiciliu si telemunca – principalele aspecte

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

MUNCA LA DOMICILIUTELEMUNCA
Baza legalaLege 53/2003 Codul munciiLegea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca
Locul desfasurariidomiciliul salariatuluiin alt loc decat locul de munca organizat de angajator
Programul de muncasalariatii isi stabilesc singuri programul de lucruprogramul de lucru se stabileste impreuna cu angajatorul
Verificareangajatorul este in drept sa verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu in conditiile stabilite prin contractul individual de muncaangajatorul este in drept sa verifce activitatea telesalariatului in conditiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern si/sau contractul colectiv de munca aplicabil
Continut CIMIn afara elementelor prevazute in mod expres in contractul individual de munca, CIM cu munca la domiciliu cuprinde si:
– precizarea expresa ca salariatul lucreaza de la domiciliu;
– progrmaul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului;
– obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, a materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate, precum si a produselor finite pe care le relizeaza.
CIM pentru telemunca contine pe langa elementele prevazute in mod expres urmatoarele:
– precizarea expresa ca salariatul lucreaza in regim de telemunca;
– perioada si/sau zilele in care telesalariatul isi desfasoara activitatea la un loc de munca organizat de angajator;
– locul desfasurarii activitatii de telemunca;
– programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa verifice activitatea telesalariatului;
– responsabilitatile partilor;
– obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la locul desfasurarii activitatii al materialelor;
– masurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul sa nu fie izolat;
– conditiile in care angajatorul suporta cheltuielile aferente activitatii in regim de telemunca

Este de mentionat faptul ca activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor, iar acest lucru este prevazut in contractul individual de munca la incheierea acestuia pentru personalul nou-angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca existent. In caz contrar, nerespectarea acestei prevederi atrage dupa sine amenda de 5.000 lei.

Atat in cazul efectuarii muncii la domicliu cat si a telemuncii, salariatul beneficiaza de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile.

Articole similare

One Thought to “Tabel comparativ: munca la domiciliu si telemunca – principalele aspecte”

  1. Constantin Chivulescu

    Nu s-a precizat daca actul aditional la CIM pentru a stipula telemunca se comunica in REVISAL

Comentariul tau aici