De ce trebuie sa tii cont cand are loc arhivarea documentelor?

Arhivarea documentelor justificative si contabile se face în conformitate cu prevederile legale si cu următoarele reguli generale: documentele se grupează în dosare, numerotate, snuruite si parafate; gruparea documentelor în dosare se face cronologic si sistematic, în cadrul fiecărui exercitiu financiar la care se referă acestea. În cazul fuziunii sau al lichidării societătii, documentele aferente acestei perioade se arhivează separat; dosarele…

Mai mult

Arhivarea documentelor – pentru cati ani trebuie sa le pastrezi?

Păstrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz, fie de catre unitate , fie se poate apela la firme de prestari servicii externe specializate in arhivare,  in baza unui contract cu titlu oneros. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare…

Mai mult

Ce presupune clasarea documentelor contabile?

Faza finala a circulatiei documentelor o constituie clasarea lor la dosar, dupa rezolvarea completa si definitiva a acestora. Prin clasare se intelege aranjarea documentelor intr-o anumita ordine, strict determinata in scopul asigurarii pastrarii lor in bune conditii si pentru a fi usor gasite in vederea obtinerii de informatii necesare.  Clasarea documentelor in dosare se poate face dupa mai multe criterii:…

Mai mult

Scurt ghid privind clasarea si pastrarea documentelor economice

Faza finala a circulatiei documentelor o constituie clasarea lor la dosar, dupa rezolvarea completa si definitiva a acestora. Prin clasare se intelege aranjarea documentelor intr-o anumita ordine, strict determinata in scopul asigurarii pastrarii lor in bune conditii si pentru a fi usor gasite in vederea obtinerii de informatii necesare.  Clasarea documentelor in dosare se poate face dupa mai multe criterii:…

Mai mult

Pe cati ani se arhiveaza documentele financiar-contabile? Afla totul despre arhivarea lor

Păstrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, după caz, fie de catre unitate , fie se poate apela la firme de prestari servicii externe specializate in arhivare,  in baza unui contract cu titlu oneros. Termenul de păstrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de păstrare…

Mai mult

Care sunt regulile pentru conducerea evidentei contabile si fiscale ?

Articolul din Codul de procedura fiscala care mentioneaza aceste reguli este art. 80. Conform acestuia : • Evidenţele contabile şi fiscale vor fi păstrate, după caz, la domiciliul fiscal al contribuabilului, la sediile secundare ale acestuia, inclusiv pe suport electronic, sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate, potrivit legii, să presteze servicii de arhivare. Prin excepţie de la…

Mai mult