Documentele justificative privind calitatea de asigurat la sanatate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz: cardul național de asigurări sociale de sănătate, în condițiile în care persoanele deținătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit legii și prezentelor norme metodologice; documentul rezultat prin accesarea…

Mai mult

Comunicarea calitatii de asigurat la sanatate intre ANAF si casa de asigurari de sanatate – O 3903/2018

Va reamintim un ordin care a aparut in 2018 si care reglementeaza modul de comunicare a persoanelor fizice asigurate la sanatate intre ANAF si Casa de asigurari de sanatate. Este vorba de Ordinul nr. 3.903/1.295/2018 pentru aprobarea Procedurii privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în…

Mai mult