Exemplu de aplicare a metodei FIFO, LIFO, CMP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru descarcarea gestiunii stocurilor se cunosc si se aplica trei metode: • FIFO (first in first out) – cea mai utilizata • LIFO (last in first out) – utilizata cel mai putin si nerecunoscuta de IFRS • CMP (cost mediu ponderat) EXEMPLU O societate comerciala este producatoare de sucuri naturale. – in luna august s-au consumat pentru…

Mai mult

FIFO, LIFO si CMP

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pentru descarcarea gestiunii stocurilor se cunosc si se aplica trei metode: • FIFO (first in first out) – de departe cea mai utilizata • LIFO (last in first out)– utilizata cel mai putin si nerecunoscuta de IFRS • CMP (cost mediu ponderat) Metoda FIFO presupune ca primul produs intrat este si primul…

Mai mult

Care sunt cele 3 metode de scoatere din gestiune a stocurilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! În cazul stocurilor şi al altor active fungibile (bunuri care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele), acestea se evaluează şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode: a) metoda primul intrat – primul ieşit – FIFO Potrivit metodei „primul intrat – primul ieşit”, bunurile ieşite din…

Mai mult

Contabilitatea stocurilor – monografie contabila

Ce sunt stocurile? Componentele stocurilor Evaluarea stocurilor Monografie contabila. Exemplu metode de evaluare la iesire Ce sunt stocurile? Din punct de vedere contabil, stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii b) în curs de producţie în vederea vânzării in procesul desfăşurării normale a activităţii; c) sub formă de materii prime, materiale şi…

Mai mult

Alfabetul contabililor

Activul net contabil este un indicator de baza al analizei financiare si este utilizat la estimarea valorii unei intreprinderi. Se calculeaza simplu, ca active minus datorii.In teorie, este suma pe care actionarii/asociatii intreprinderii ar primi-o in caz de lichidare. Book value (valoarea contabila) reprezinta valoarea la care un anumit activ este contabilizat in bilant. Se calculeaza prin scaderea valoarii amortizate…

Mai mult