Corectarea erorilor contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Erorile din contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare anterioare. Corectarea erorilor se realizeaza in momentul constatarii lor. 1. Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea operatunilor eronate si  inregistrarea corecta a operatiunii. Stornarea se efectueaza prin inregistrarea operatiunilor…

Mai mult

Se apropie termenul pentru depunerea bilantului. Ai pregatit notele explicative ?

Legislatia care reglementeaza intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2014 este : Ordinul 3055/2009 ( incepand cu 1 ianuarie 2015 acest ordin a fost abrogat si inlocuit cu O 1802/2014 insa pentru raportarile aferente sfarsitului de exercitiu 2014 inca se mai aplica O 3055/2009). Ordinul nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile…

Mai mult

Mai sunt 14 zile pentru depunerea situatiilor financiare

Termenul pentru depunerea situatiilor financiare este 30 mai 2013. Conform art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură…

Mai mult

Norme privind intocmirea situatiilor financiare

Situatiile financiare pentru 31 decembrie se intocmesc conform reglementarilor contabile aplicabile, astfel: 1. Persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu exceptia celor mentionate la pct. I.2. de mai jos, aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul…

Mai mult