Evaluarea deprecierii bunurilor la inventariere–surse externe de informatii

Baza legala : OMFP 2861/2009 Pentru inceput sa mentionam faptul ca evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale cu ocazia inventarierii, in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, se face la valoarea de inventar care este stabilita in functie de: – utilitatea bunului; -starea acestuia la data inventarului; -pretul de piata. Alaturi de imobilizarile corporale si necorporale detinute de firma trebuie avut in…

Mai mult