Evaluarea deprecierii bunurilor la inventariere–surse externe de informatii

Baza legala : OMFP 2861/2009

Pentru inceput sa mentionam faptul ca evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale cu ocazia inventarierii, in conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, se face la valoarea de inventar care este stabilita in functie de:

– utilitatea bunului;

-starea acestuia la data inventarului;

-pretul de piata.

Alaturi de imobilizarile corporale si necorporale detinute de firma trebuie avut in vedere si faptul ca se supun evaluarii si imobilizarile in curs de executie.

In urma inventarierii, pentru a le aduce la valoarea lor de inventar, imobilizarile corporale si necoporale se ajusteaza in functie de tipul de depreciere existent, respectiv:

-pe seama amortizarii – in cazul unei deprecieri ireversibile;

prin ajustari pentru depreciere – in cazul unei deprecieri reversibile.

In afara constatarilor faptice ocazionate de inventariere, in vederea stabilirii existentei deprecierilor pentru imobilizarile corporale si necorporale, pot fi luate in considerare surse externe de informatii, care tin de:

valoarea de piata a activului – in conditiile in care valoarea acestuia a scazut semnificativ mai mult decat a fost proiectata in previziunile societatii, avand ca rezultat trecerea timpului sau utilizarea lui;

modificari semnificative – care au o influenta negativa asupra societatii, care s-au realizat ori care se pot produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic in care activeaza entitatea ori piata careia ii este dedicat activul.

De asemenea, in cazul unei pierderi de valoare din depreciere pentru o imobilizare corporala sau necorporala, recunoscuta in perioadele anterioare, in urma unei evaluari pot sa apara indicii care sa confirme ca aceasta depreciere nu mai exista sau s-a redus.

In vederea fundamentarii acestor indicii, la baza evaluarii pot fi utilizate surse externe de informatii care constau in :

cresterea semnificativa a valorii de piata a imobilizarii in cursul perioadei;

efectul favorabil asupra societatii ca urmare a modificarilor semnificative constatate sau care se estimeaza a se produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic, comercial, economic sau juridic in care activeaza entitatea ori piata careia ii este dedicat activul.

 

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici