4 proceduri utile pentru firme

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legislatia contabila din Romania prevede obligativitatea firmelor de a detine urmatoarele proceduri : 1.Proceduri contabile – acestea sunt o punere in practica a politicilor contabile aprobate de administratorul entitatii. Baza legala : O 1802/2014 care prevede la art 62 ca administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru…

Mai mult

Ce ar trebui sa contina manualul de politici contabile ?

  Modul de prezentare Potrivit reglementarilor contabile, politicile contabile pot să apară sub formă de: a) un document (manual) care cuprinde atât reguli şi tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile, cât şi documente justificative ce stau la baza înregistrării operaţiunilor economico-financiare; b) două sau mai multe documente care formează un tot unitar, cum este cazul societăţilor comerciale care utilizează programe…

Mai mult

Politici contabile pentru societati – prevederi legislative

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor corporale sau pastrarea costului istoric al acestora; inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile…

Mai mult

Ce proceduri ar trebui cuprinse in Manualul de proceduri contabile ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Daca pentru manualul de politici contabile exista cateva repere intr-un Ghidul practic la fostul OMF 3055/2009 (acum O 1802/2014)  in privinta manualului de proceduri contabile se precizeaza doar ca trebuie sa existe si un set de proceduri privind punerea in practica a manualului de politici contabile. Prin prisma acestei precizari, iata…

Mai mult

Intrebari frecvente privind manualul de politici si proceduri contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata cateva din cele mai frecvente intrebari legate de manualul de politici si proceduri contabile: 1.Cine reglementeaza obligativitatea existentei acestor manuale ? Pct 575 din O 1802/2014 mentioneaza ca sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute în vedere: – existenţa unui manual de politici contabile; – existenţa unei proceduri de aplicare a…

Mai mult

10 lucruri importante despre politicile contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Ordinul 1802/2014 prevede ca orice entitate trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. In situatia entitatilor care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii respective. Politicile contabile trebuie…

Mai mult

Politicile contabile potrivit noului OMFP 1802/2014

Potrivit OMFP 1802/2014, politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu…

Mai mult

Politicile contabile potrivit OMFP 1802/2014

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a…

Mai mult

Politici contabile – obligativitatea detinerii lor

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuială, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent…

Mai mult