Intocmirea strategiei financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! De multe ori, pentru anumite pozitii de management in domeniul financiar se mentioneaza la resposabilitati aferente postului si intocmirea strategiei financiare . Ce inseamna de fapt intocmirea strategiei financiare a unei firme ? In principal, acest termen se aplica pentru patru mari arii din domeniul financiar contabil: 1. Politica privind structura…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta. Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu,…

Mai mult