Venituri neimpozabile in sensul impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76. alin. (4), urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: 1.Ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură,…

Mai mult

Ce venituri sunt considerate neimpozabile in 2019 ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! În anul 2019, următoarele categorii de venituri sunt considerate venituri neimpozabile, conform Codului Fiscal: ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială, primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale și din alte fonduri publice sau colectate public, inclusiv cele din…

Mai mult

Categorii de venituri neimpozabile – impozit pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art. 76 alin. (4) din Codul Fiscal, următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani…

Mai mult

Venituri neimpozabile privind impozitului pe venit – care sunt acestea?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv…

Mai mult

Veniturile neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit art.76 al.4 următoarele venituri nu sunt impozabile, în înțelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv…

Mai mult

Cel mai util ghid de calcul a profitului impozabil – cheltuieli nedeductibile/deductibile limitat si venituri neimpozabile

Profitul contabil reprezinta profitul brut , respectiv acel profit din  care nu s-au dedus cheltuielile nedeductibile si  veniturile neimpozabile. Relatie de calcul: Profit contabil (Rezultat contabil) = Venituri totale – Cheltuieli totale Profitul fiscal este numit si profit impozabil, respectiv acel profit contabil din care s-au dedus cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile. Relatie de calcul: Profit fiscal (Rezultat fiscal) = Rezultat…

Mai mult

Cele 8 categorii de venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil

25 martie este termenul limita pentru depunerea declaratiei privind Impozitul pe profit (Declaratia 101). La calculul profitului impozabil, urmatoarele venituri sunt neimpozabile: dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ, cu care România are încheiată o…

Mai mult

10 venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit

indemnizaţia pentru concediul de maternitate, riscul maternal şi creşterea copilului, concediul plătit din fondul asigurărilor de sănătate; ajutorul acordat pentru creşterea copilului; salariile obţinute de persoanele cu handicap grav sau accentuat; sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal în statul respectiv; fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau…

Mai mult

12 venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit

Potrivit prevederilor codului fiscal,  exista o serie de venituri care sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit astfel : 1.dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit, situată într-un stat terţ cu care România are încheiată o convenţie de evitare…

Mai mult

Ce venituri nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil?

Veniturile neimpozabile  sunt acele venituri care se iau in calcul la determinarea profitului contabil brut, dar nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil. Urmatoarele venituri sunt neimpozabile, potrivit Codului de procedura fiscal: a) dividendele primite de la o persoană juridică română sau de la o persoană juridică străină plătitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit,…

Mai mult

Venituri nesupuse impozitului pe venit

Conform art. 42 din Codul fiscal, in înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite…

Mai mult

Venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit in Romania

  Care sunt veniturile neimpozabile la calculul impozitului pe profit ? a) dividendele primite de la o persoană juridică română; b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor…

Mai mult

Venituri neimpozabile

În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă.…

Mai mult

Venituri neimpozabile la calculul profitului

Următoarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului impozabil: a) dividendele primite de la o persoană juridică română; b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi…

Mai mult

Venituri neimpozabile persoane fizice

In calitate de persoane fizice, suntem scutiti de plata impozitelor pentru urmatoarele venituri. In contextul actual ne intrebam : …pana cand ? • Bonurile de masa • Tichetele de vacanta si de cresa acordate conform legislatiei in vigoare; • Indemnizatia pentru concediul de maternitate • Salariul pentru persoanele cu handicap grav; • Salariul obtinut din activitatea de creare de software…

Mai mult

Venituri neimpozabile

Veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil sunt: a) dividendele primite de la o persoană juridică română; b) diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a…

Mai mult

Venituri neimpozabile

O categorie de venituri neimpozabile este reprezentata de : • Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere; • veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere; • precum şi veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile; Sunt considerate venituri neimpozabile veniturile prin care se recuperează cheltuielile pentru care nu s-a acordat deducere la momentul efectuării…

Mai mult