Termenul zilei: delegare vs detasare vs mobilitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!


Delegarea, detasarea sau mobilitatea reprezinta modalitati de desfasurare a activitatii, in afara unui loc fix de munca.

Exista cateva diferente in definirea conceptelor:

Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

Mobilitate

Prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă, caz in care, salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură.

Articole similare

Comentariul tau aici