Venituri din activitati sportive obtinute de persoane fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu anul 2018, veniturile din activitati independente obtinute de catre persoanele fizice in baza unor contracte de activitati sportive, se vor impozita la sursa. Cota de impozitare este 10% din veniturile obtinute.

Obligatia de a retine si vira impozitul catre bugetul de stat ii revine platitorului de venituri, adica persoana juridica care are obligatia de a conduce evidenta contabila si care beneficiaza de serviciile unei persoane fizice cu care a incheiat un contract de activitati sportive. Impozitul se va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare in care s-a realizat venitul.

 

Daca venitul brut depaseste echivalentul a 12 salarii minime pe economie, adica 22.800 lei pentru anul 2018, atunci se mai retin la sursa si contributiile de asigurari sociale (CAS) in cuatum de 25%, si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) de 10%. Baza impozabila pentru contributii este la alegerea persoanei fizice care presteaza serviciul, insa nu poate fi mai mica decat salariul minim brut pe economie. Pentru anul 2018, baza impozabila va fi 1.900 lei, asta insemnand retinerea CAS, 25% din 1.900 lei, suma de 457 lei, iar CASS 10% din 1.900 lei, adica suma de 190 lei.

Contribuabilul, adica persoana fizica, poate opta pentru redirectionarea a 2% sau 3,5% din impozitul pe venit catre entitati non-profit.

De asemenea, platitorul de venit are obligatia de a declara retinerea impozitelor si contributiilor aferente, in declaratia 112, sectiunea C, pana in 25 a lunii urmatoare.

 

Articole similare