10 lucruri bine de stiut despre statul de plata (de salarii)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1. Statul de salarii este documentul care atesta calculul drepturilor băneşti cuvenite salariaţilor, precum şi al contribuţiilor şi al altor sume datorate .

2. Statul de plata este document justificativ de înregistrare în contabilitate a notelor contabile de salarii.

3.Se intocmeste lunar.

4.Statul de salarii se arhiveaza pe o perioada de 50 de ani.

5. Statul de salarii se semnează, pentru confirmarea exactităţii calculelor, de către persoana care determină salariul cuvenit şi întocmeşte statul de salarii.

6.Documentele pe baza carora se intocmeste sunt : documentele de evidenţă a timpului lucrat efectiv, evidenţa şi documentele privind reţinerile legale, listele de avans chenzinal, concediile de odihnă, certificatele medicale etc.

7.Statul de plata este un document confidential.

8.Nu trebuie sa fie confundat cu alte documente similare ca si continut- de ex. flutursaul de salarii.

9. Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.

10. Plăţile făcute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidările, indemnizaţiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga sumă a salariilor calculate şi toate reţinerile legale din perioada de decontare respectivă.

Articole similare

Comentariul tau aici