10 termeni utili pe care trebuie sa ii cunosti daca esti platitor de TVA

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Entitatile neplatitoare de TVA sunt obligate, conform legii, sa se inregistreze in scopuri de TVA daca se depaseste cifra de afaceri de 300.000 lei, 88.500 euro la cursul BNR valabil la data aderarii. Astfel ca, in calitate de platitor de TVA sau viitor platitor de TVA, iti recomandam mai jos o serie de 10 termeni a caror semnificatie trebuie sa o cunosti:

  1. Achizitie intracomunitara – se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
  2. Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile;
  3. Produse accizabile – sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice, precum si tutunul prelucrat, cu exceptia gazului livrat prin intermediul unui sistem de gaze naturale situat pe teritoriul UE sau prin orice retea conectata la un astfel de sistem;
  4. Codul de inregistrare in scopuri de TVA – reprezinta codul prevazut la art. 318 alin. (1), atribuit de catre autoritatile competente din Romania persoanelor care au obligatia sa se inregistreze conform art. 316 sau 317, sau un cod de inregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;
  5. Decont de taxa – Persoanele inregistrate conform art. 316 trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada fiscala respectiva. Decontul de taxa intocmit de persoanele inregistrate conform art. 316 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, in conditiile prevazute la art. 301 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere in perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost inscrisa in decontul perioadei fiscale in care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute in modelul stabilit de MFP. Datele inscrise incorect intr-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor inscrie la randurile de regularizari;
  6. Importator – reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, in momentul in care taxa la import devine exigibila, conform art. 285 si care in cazul importurilor taxabile este obligata la plata taxei conform art. 309;
  7. Livrare intracomunitara – este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar;
  8. Taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile la momentul exigibilitatii taxei, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform art. 307 – 309;
  9. Taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate sau care urmeaza a fi efectuate;
  10. Vanzarea la distanta – reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana in numele acestuia catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de exceptia prevazuta la art. 268 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila, in conditiile prevazute la art. 275 alin. (2) – (7).

  Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: